Atık Üreticisinin Sorumlulukları

ATIK ÜRETİCİSİNİN SORUMLULUKLARI

•   Atık üretimini en az düzeye indirecek tedbirleri almak,

•   Üretilen atık tür ve miktarına ilişkin atık beyan formunu her yıl doldurarak Bakanlığa göndermek,

• Atıklarını tesis içerisinde uygun şekilde depolamak. (Bunun için beton zeminli (ya da eşdeğeri), sızdırmazlığı sağlanmış, üzeri kapalı bir geçici depolama alanı oluşturmak, atıklarını niteliğine uygun konteynırlarda depolamak).

•   Atıkların tesis içinde yönetmelikte öngörülen kriterlere uygun geçici depolarda bekletilmesi için valilikten izin almak,(Ayda 1000kg’dan fazla atık üretenler)

•   Üç yıllık atık yönetim planını hazırlayarak valilikten onay almak, (atık yönetim planının hazırlanması)

•   Atıklarını bu yönetmelikteki esaslara uygun olarak kendi imkanları ile veya kurulmuş lisanslı atık bertaraf tesislerinde gerekli harcamaları karşılayarak bertaraf etmek ve bertaraf işleminin tamamlandığını yetkililere bildirmek,

•   Atık taşımacılığında mevcut uluslararası standartlara uymak,

•   Ürettiği atıklara uygun ambalajlama ve etiketleme yapmak

Çevre ve Orman Bakanlığından İşletme Lisansı alan tesislerin listesine www.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

Haberler

İletişimİkitelli Giyim Sanatkarlar San.Sit. 3. Ada
A Blok 4. Kat 409 No İkitelli / İSTANBUL
Tel: 0212 548 90 46
Fax :0212 548 94 65
Mail:info@erdemkardesler.com.tr