ATIK KODLARI

04 02 16 Tehlikeli maddeler içeren boya maddeleri ve pigmentler (M)
04 02 19 Tehlikeli madde içeren atıksuların saha içi arıtılmasından kaynaklanan çamurlar (M)
05 01 02 Tuz arındırma(tuz giderici) çamuru (A)
05 01 03 Tank dibi çamuru (A)
05 01 04 Asit alkil çamuru (A)
05 01 09 Tehlikeli madde içeren saha içi  atıksu arıtma işlemlerinden kaynaklanan çamur (M)
06 05 02 Tehlikeli maddeler içeren saha içi atıksu arıtma işlemlerinden kaynaklanan çamurlar (M)
08 01 13 İçinde organik çözücüler yada tehlikeli maddeler bulunan boya ve vernik çamurları (M)
08 01 15 İçinde organik çözücüler yada tehlikeli maddeler bulunan boya ve verniklerden kaynaklanan akıcı çamurlar (M)
08 03 05 Halojenli çözücüler içeren mürekkep çamurları (M)
08 03 06 Halojenli olmayan çözücüler içeren mürekkep çamurları (M)
08 03 14 Tehlikeli maddeler içeren mürekkep çamurları (M)
08 04 11 Organik  çözücüler yada tehlikeli maddeler içeren yapışkan ve  macun çamurları (M)
08 04 13 Organik  çözücüler yada tehlikeli maddeler içeren yapışkan ve  macunların akışkan çamurları (M)
08 04 15 Organik  çözücüler yada tehlikeli maddeler içeren yapışkan ve macunların akışkan sıvı (sulu)çamurları (atıkları) (M)
09 0113 09 01 06’de bahsedilenlerin dışında gümüş geri dönüşümü için yapılan arıtmadan kalan akıcı sıvı atıklar (A)
10 01 20 Tehlikeli maddeler içeren saha içi atık su arıtmasının çamurları (M)
10 01 22 Tehlikeli maddeler içeren  kazan temizlemesi sonucu çıkan akıcı çamurları (M)
10 02 13 Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtımı çamur ve filtre kekleri (M)
10 03 25 Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtımı çamurları ve filtre kekleri (M)
10 04 07 Gaz arıtım çamurları ve filtre kekleri (A)
10 05 06 Gaz arıtım çamurları ve filtre kekleri (A)
10 06 07 Gaz arıtım çamurları ve filtre kekleri (A)
10 08 17 Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtma çamurları ve filtre kekleri (M)
10 11 13 Tehlikeli maddeler içeren cam parlatma ve öğütme çamurları (M)
10 11 17 Tehlikeli maddeler içeren baca gazı arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri (M)
11 01 08 Fosfatlama çamurları (A)
11 01 09 Tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri (M)
11 01 11 Tehlikeli maddeler içeren akıcı yıkama sıvıları (M)
11 01 15 Tehlikeli maddeler içeren zar sistemleri yada iyon değişim sistemlerinin arta kalan eluat ve çamurlar (M)
12 01 14 Tehlikeli maddeler içeren makine çamurları (M)
13 05 03 İnterseptör (yakalayıcı)çamurları (A)
14 06 04 Halojenli  çözücüler içeren çamurlar ve katı atıklar (A)
14 06 05 Diğer çözücüler içeren çamurlar ve katı atıklar (A)
19 02 05 Tehlikeli maddeler içeren fiziki ve kimyasal işlemlerin çamurları (M)
19 07 02 Tehlikeli maddeler içeren düzenli depolama sızıntı suları (M)
19 08 07 İyon değiştiricilerinin yeniden üretimi sırasında ortaya çıkan solüsyonlar (karışımlar)ve çamurlar (A)
19 08 11 Endüstriyel atık suyun biyolojik arıtılmasından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar (M)
19 08 13 Endüstriyel atık suyun diğer yollarla arıtılmasından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar (M)
19 11 05 Tehlikeli maddeler içeren saha içi atık su arıtma çamurları (M)
19 13 03 Tehlikeli maddeler içeren toprak ıslahından kaynaklanan çamurlar (M)
19 13 05 Tehlikeli maddeler içeren yer altı suyunun ıslahından kaynaklanan çamurlar (M)

Haberler

İletişim



İkitelli Giyim Sanatkarlar San.Sit. 3. Ada
A Blok 4. Kat 409 No İkitelli / İSTANBUL
Tel: 0212 548 90 46
Fax :0212 548 94 65
Mail:info@erdemkardesler.com.tr